โครงการห้องเรียนพิเศษ

ข่าวกิจกรรม โครงการพิเศษ

กิจกรรมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ เด็กชายอธิจิต เล็กสรรเสริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้เข้าร่วมคัดเลือกกีฬายิงปืน รายการ 10... Read more

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn 

  

cattbuapklg

หน่วยงานต่างๆ

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ศูนย์วิทยบริการ
 • งานพัสดุ
 • ศูนย์ภาษาฝรั่งเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ห้องเรียนพิเศษ GIP
 • ห้องเรียนพิเศษ IEP

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อโรงเรียน
 • ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายนักเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายกิจกรรม               .

 

Black Ribbon