ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
พร้อมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการห้องเรียนพิเศษ (Technician) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn 

  

cattbuapklg

Black Ribbon