ข่าวกิจกรรม

-------------------------------

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจการไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

กับกิจกรรมอาเซียน MOU Malaysia และทัศนศึกษา ณ ประเทศ Singapore   ในวันที่ 16 -21 กันยายน 2560 นี้

สนใจติดต่อสมัครได้ที่ห้องโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1

1 1

 2

3

3

5

6

7

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn 

  

cattbuapklg

Black Ribbon