ข่าวกิจกรรม

 

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ศูนย์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ รายการแข่งขัน จำนวนทีม ชม. วันที่ สถานที่แข่ง
1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 สพป. 12 - 11 ก.พ. 2561 หอประชุม
2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 สพม. 12 - 11 ก.พ. 2561 หอประชุม
3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 12 - 11 ก.พ. 2561 หอประชุม
4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6   สพป. 12 5 12 ก.พ. 2561 ห้อง 1204
5 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3  สพป. 12 5 12 ก.พ. 2561 ห้อง 1204
6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3  สพป. 12 5 12 ก.พ. 2561 ห้อง 1309
7 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6         12 3 12 ก.พ. 2561 ห้อง 1209
8 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3  สพม. 12 5 13 ก.พ. 2561 ห้อง 1204
9 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 12 5 13 ก.พ. 2561 ห้อง 1204
10 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 12 5 13 ก.พ. 2561 ห้อง 1209
11 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3  สพม. 10 5 13 ก.พ. 2561 ห้อง 1309

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg