ข่าวกิจกรรม

 S 29057027
Project of Thai International Japanese Camp 2018

ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ

1 – 5 พฤษภาคม 2561
(สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น)


            จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ The Japan Foundation, Bangkok  มอบหมายให้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นเจ้าภาพ  นักเรียนที่สนใจจะต้องสมัครผ่านศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น)  ๒๙ ศูนย์ฯ ที่โรงเรียนเป็นสมาชิกเท่านั้น ห้ามส่งใบสมัครมาเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด

        1. รายละเอียดโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ

        2. ใบสมัคร

          3.  Pre-Task

          4.  บนำส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

ใบนำส่งของศูนย์เครือข่ายฯ  (รอ)

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg