ข่าวกิจกรรม

11111111111
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)ได้ที่ 
http://203.147.9.36

โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนเพื่อดูคะแนนรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg