ข่าวกิจกรรม

1

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)ได้ที่
http://203.147.9.36
โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนเพื่อดูคะแนนรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg