ข่าวกิจกรรม

 

1 61

 ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

*ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 ประเภทนักเรียนทั่วไป
 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
 skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg