ข่าวกิจกรรม

1

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

ระเบียบการแข่งขัน 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
 ใบสมัครแข่งขันสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
ใบสมัครแข่งขันสำหรับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย
 ใบสมัครแข่งขันสำหรับโรงเรียนทั่วไป
 สนามแข่งขัน

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg