ตารางเรียน 1/2561

timetable 

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
****เริ่มใช้วันที่ 16 กรกฎาคม 2561***
*

                                                                            International Programme Year 8

ระดับ ม.1

ห้อง 1/1 / ห้อง 1/2 / ห้อง 1/3 / ห้อง 1/4 / ห้อง 1/5 / ห้อง 1/6 / ห้อง 1/7 /

ห้อง 1/8 / ห้อง 1/9 / ห้อง 1/10 / ห้อง 1/11 / ห้อง 1/12 / ห้อง 1/13 / ห้อง 1/14

ระดับ ม.2

ห้อง 2/1 / ห้อง 2/2 / ห้อง 2/3 / ห้อง 2/4 / ห้อง 2/5 / ห้อง 2/6 / ห้อง 2/7 /

ห้อง 2/8 / ห้อง 2/9 / ห้อง 2/10 / ห้อง 2/11 / ห้อง 2/12 / ห้อง 2/13 / ห้อง 2/14

ระดับ ม.3

ห้อง 3/1 / ห้อง 3/2 / ห้อง 3/3 / ห้อง 3/4 / ห้อง 3/5 / ห้อง 3/6 / ห้อง 3/7 /

ห้อง 3/8 / ห้อง 3/9 / ห้อง 3/10 / ห้อง 3/11 / ห้อง 3/12 / ห้อง 3/13 / ห้อง 3/14

ระดับ ม.4

ห้อง 4/1 / ห้อง 4/2 / ห้อง 4/3 / ห้อง 4/4 / ห้อง 4/5 / ห้อง 4/6 / ห้อง 4/7 / ห้อง 4/8 /

ห้อง 4/9 / ห้อง 4/10 / ห้อง 4/11 / ห้อง 4/12 / ห้อง 4/13 / ห้อง 4/14 / ห้อง 4/15 / ห้อง 4/16

ระดับ ม.5

ห้อง 5/1 / ห้อง 5/2 / ห้อง 5/3 / ห้อง 5/4 / ห้อง 5/5 / ห้อง 5/6 / ห้อง 5/7 / ห้อง 5/8 /

ห้อง 5/9 / ห้อง 5/10 / ห้อง 5/11 / ห้อง 5/12 / ห้อง 5/13 / ห้อง 5/14 / ห้อง 5/15 / ห้อง 5/16 /

ระดับ ม.6

ห้อง 6/1 / ห้อง 6/2 / ห้อง 6/3 / ห้อง 6/4 / ห้อง 6/5 / ห้อง 6/6 / ห้อง 6/7 / ห้อง 6/8 /

ห้อง 6/9 / ห้อง 6/10 / ห้อง 6/11 / ห้อง 6/12 / ห้อง 6/13 / ห้อง 6/14 / ห้อง 6/15 / ห้อง 6/16 / ห้อง 6/17

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg