นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

Display # 
Title Author Hits
“ฟอร์มวิจัยชั้นเรียนเต็มเล่มปี-59” Written by Super User 10
“ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัย59” Written by Super User 9
“แบบฟอร์มสรุปหัวข้อรายวิชา IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2” Written by Super User 6
“แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม ลดเวลาเรียน 2559” Written by Super User 7
“เเผ่นพับลดเวลาเรียน 2559” Written by Super User 6
“แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2559” Written by Super User 5
“แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับแก้ไข 59” Written by Super User 9
"เพชรสวนนนท์" Written by Super User 66
“แบบรายงานตนเอง (Base Line) ในการปฏิบัติงานในบทบาทของ “ครูผู้สอนประจำวิชา” ฉบับพัฒนาสำหรับปีการศึกษา 2558” Written by Super User 34
“แบบสรุปรายงานตนเองของครูผู้สอนประจำวิชา ” Written by Super User 30

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn 

  

cattbuapklg

Black Ribbon